ทัวร์จีน ราคาพิเศษ

หนึ่งในมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  ที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสสักครั้งหนึ่ง คลิก!!!

  • ภูเขาหิมะมังกรหยก   ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ย 4,000 เมตรเนื่องจากมียอดเขา 13 ยอดเรียงต่อกัน และปกคลุมด้วยหิมะ มีลักษณะคล้ายมังกร จึงถูกเรียกว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเมืองลี่เจียง และยังเป็นแหล่งที่พบพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่หลากหลาย บริเวณยอดของภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปได้ ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวเมืองลี่เจียงที่สวยงามและเป็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ตลอดทั้งปี

การให้บริการ

  • AtSiamTour   ให้บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว และแบบจอยทัวร์ในส่วนพื้นที่ ที่มีความชำนาญเท่านั้นเพราะจะสามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ พื้นที่ที่รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว  เช่น คุนหมิง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซีอาน จางเจียเจี้ย ฉงชิ่ง กุ้ยหลิน ทัวร์เยี่ยมญาติซัวเถา กวางเจาแฟร์และสิบสองปันน

รูปภาพทัวร์จีน

เลือก ทัวร์จีน ตามกลุ่ม
ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว โชว์ DREAM LIKE LIJIANG 6 วัน 5 คืนเดินทางเดือน พย - ธค 57 สายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ ( GO ) (พัก 5 คืน)

ราคา 18,900 บาท
นำท่านล่องเรือ ชมเขางวงช้าง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจโดยมีเขางวงช้างเป็นภาพประกอบอันสวยงาม 
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 57 สายการบิน CHINA EASTERN (GO) (พัก 5 คืน)

ราคา 31,900 บาท
นำท่านชม หมู่บ้านซีโจว ให้ท่านได้ชมประเพณีและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน เดินทางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 57 บินแอร์ไชน่า ( GO ) (พัก 4 คืน)

ราคา 22,900 บาท
 นำท่านชม สวนผลไม้ (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ชมสวน สตรอเบอรี่ , เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ชมสวน สวนลูกท้อ) ซึ่งสตรอเบอรี่และลูกท้อถือเป็นผลไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งของกรุงปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน เดินทางเดือน พฤศจิกายน 57 บินตรงโดยแอร์ไชน่า (GO) (พัก 3 คืน)

ราคา 22,900 บาท
นำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง  ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Snow World 5 วัน 4 คืน เดือนธันวาคม 57 โดยสายการบินไทย( GO ) (พัก 4 คืน)

ราคา 29,900 บาท
นำท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง สำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆและร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย 


ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืนรอพบวันเดินทางเดือนตุลาคม 57 เร็วๆนี้ บินตรงโดยการบินไทย ( GO) (พัก 3 คืน)

ราคา 27,900 บาท
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 รายมารวมกัน
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน เดินทางเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 57 โดยสายการบินThai Smile ( GO ) (พัก 3 คืน)

ราคา 27,900 บาท
นำท่าน  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมวิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง ที่ตกแต่งไฟอย่างสวยงาม จนได้สมญานามว่า ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน เดินทางเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 57 โดยสายการบินTG-ไทยสไมล์ ( GO ) (พัก 4 คืน)

ราคา 29,900 บาท
นำท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ