ทัวร์จีน ราคาพิเศษ

หนึ่งในมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  ที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสสักครั้งหนึ่ง คลิก!!!

  • ภูเขาหิมะมังกรหยก   ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ย 4,000 เมตรเนื่องจากมียอดเขา 13 ยอดเรียงต่อกัน และปกคลุมด้วยหิมะ มีลักษณะคล้ายมังกร จึงถูกเรียกว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเมืองลี่เจียง และยังเป็นแหล่งที่พบพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่หลากหลาย บริเวณยอดของภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปได้ ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวเมืองลี่เจียงที่สวยงามและเป็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ตลอดทั้งปี

การให้บริการ

  • AtSiamTour   ให้บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว และแบบจอยทัวร์ในส่วนพื้นที่ ที่มีความชำนาญเท่านั้นเพราะจะสามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ พื้นที่ที่รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว  เช่น คุนหมิง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซีอาน จางเจียเจี้ย ฉงชิ่ง กุ้ยหลิน ทัวร์เยี่ยมญาติซัวเถา กวางเจาแฟร์และสิบสองปันน

รูปภาพทัวร์จีน

เลือก ทัวร์จีน ตามกลุ่ม
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 7 วัน 6 คืน เดือน สิงหาคม 57 บินการบินไทย ( FAIR ) (พัก 6 คืน)

ราคา 33,900 บาท
ทริปนี้นำชม วัดลามะซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สนุกสนานการถ่ายรูปคู่หิมะ ชมความสวยงามของกุหลาบพันปี
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 4 คืน เดินทางเดือนสิงหาคม 57 โดยการบินไทย ( PEAK ) (พัก 4 คืน)

ราคา 24,900 บาท
นำท่านชมงาน ศิลป์ที่ 798 Art Zone เป็นพื้นที่ศิลปะขนาดยักษ์ที่ดัดแปลงมาจากโกดังเก่าของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ 798 สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1952  
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน เดินทางเดือน สิงหาคม 57 บินตรงโดยแอร์ไชน่า (GO) (พัก 3 คืน)

ราคา 15,900 บาท
นำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง  ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืนรอพบวันเดินทางเดือนตุลาคม 57 เร็วๆนี้ บินตรงโดยการบินไทย ( GO) (พัก 3 คืน)

ราคา 27,900 บาท
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 รายมารวมกัน
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน เดินทางเดือน สิใงหาคม - กันยายน 57 บิน Thai Smile ( GO ) (พัก 3 คืน)

ราคา 26,900 บาท
นำท่าน  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมวิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง ที่ตกแต่งไฟอย่างสวยงาม จนได้สมญานามว่า ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน เดินทางเดือน สิงหาคม - กันยายน 57 บินTG-ไทยสไมล์ ( GO ) (พัก 4 คืน)

ราคา 27,900 บาท
นำท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ