ทัวร์จีน ราคาพิเศษ

การบริการ

จีน  ประเทศที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ ที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัส

  • เราเป็น แลนด์ ติดต่อกับบริษัทในประเทศจีน โดยตรง
  • จัดเป็นแบบกรุ๊ปส่วนตัว Private Tour เดินทางตั้งแต่ 8 -10 คน
  • กรณีมีตั๋วเดินทางแล้วจัดทัวร์ให้  หากยังไม่มีบริการจองให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เส้นทางที่มีลูกค้าเดินทางประจำ คุนหมิง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซีอาน จางเจียเจี้ย ฉงชิ่ง กุ้ยหลิน กวางเจาเทรดแฟร์ สิบสองปันนา
  • ราคาเสนอเข้าร้านรัฐบาล 3 - 4 ร้าน ( ปกติ 6-7 ร้าน )
  • อาหารอัพเกรด 30-40 หยวน ( ปกติ 25-30 หยวน )
  • ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + บางแห่ง 5 ดาว
  • รถรับส่งให้บริการจัดขนาดตามจำนวนลูกค้า สภาพใหม่
  • ไกด์ เป็นคนจีนแต่สื่อสารด้วยภาษาไทย

รายการทัวร์/แพ็คเกจ

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน เดินทางเดือนธันวาคม 58 - มีนาคม 59 โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 24,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปจอยทัวร์เดินทางเดือน ธันวาคม 58 โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 26,900 บาท

นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวล้อมรบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 10 คน วันนี้ - ตุลาคม 58 บินตรงฉางซาด้วยแอร์เอเซีย พัก 4 ดาว ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 14,200 บาท

นำท่านชม  ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน เหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

ทัวร์จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 คนขึ้นไป พัก 4 ดาว วันนี้ - ตุลาคม 58 โดยสายการบินแอร์เอเซีย ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 16,250 บาท

นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน (นำท่านนั่งกระเช้าขึ้น) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร

ทัวร์ฉงชิ่ง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 คน พัก 4 ดาว ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 16,400 บาท

การเดินทางทริปนี้ จะให้ท่านได้พบกับความมหัสจรรย์ของการแกะสลักหน้าผาอันเป้นมรดกโลกว่ามีความสวยงามเพียงใดพร้อมนสั่งเรือชมความงามสองฝั่งในแม่น้ำแยงซีเกียงยามค่ำคืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน อู๋ซิ ซูโจว 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปจอยทัวร์เดินทางเดือน ธันวาคม 58 (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 26,900 บาท

นำท่านนมัสการศาล เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป เป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกของผู่โถวซาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 916 สมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศจีน

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว 6 วัน 4 คืน เดินทางเดือนธันวาคม 58  โดยสายการบินแอร์ไชน่า (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 23,900 บาท

นำท่านชม เจดีย์นางพญางูขาว หรือ เหลยฟงถ่า ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาริมทะเลสาบซีหู จากตำนานอันโด่งดังของนางพญางูขาวที่ถูกเจดีย์แห่งนี้ครอบไว้จวบจนปัจจุบัน

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน กรุ๊ปจอยทัวร์เดินทางเดือน ธันวาคม 58 โดยสายการบิน AIR MACAU (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 20,999 บาท

นำท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง สำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆและร้านค้าร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย

ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปจอยทัวร์เดินทางเดือนธันวาคม 58 สายการบินไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 19,900 บาท

นำท่านเข้าสวนชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างยืนดูดน้ำอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียงริมแม่น้ำหลีเจียงเป็นเขาหินธรรมชาติที่ถูกกัดกร่อนนานนับปี

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปจอยทัวร์เดินทางเดือน ธันวาคม 58 โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 25,900 บาท

นำท่านเยี่ยมชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและ ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมา

ทัวร์กุ้ยหลิน เซินเจิ้น หยางซั่ว ล่องเรือ แม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 4 คืน กรุ๊ปจอยทัวร์เดินทางเดือน ธันวาคม 58 โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE (ZH) (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 18,900 บาท

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่ ไหลเลาะไปตามขุนเขาน้อย ใหญ่นับพันมีรูปร่างต่างๆกันตามจินตนาการณ์ ของผู้ผ่านชม เพื่อให้ท่านได้พิสูจน์คำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม

ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น กวางเจา 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแด่ 10 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 8,500 บาท

นำท่านนั่งรถท้องถิ่นขึ้นสู่ยอดเขา แล้วเดินต่อจนถึง นาขั้นบันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขาที่เรียกว่านาขั้นบันไดหลงเซิ่น ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอหลงจี๋ แถบหมู่บ้านเหอผิง

ทัวร์สิบสองปันนา ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาน เชียงรุ้ง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 10 คน (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 8,200 บาท

นำท่านเดินทางสู่สวนป่าดงดิบ  ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว ตึกSWFC100 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 8-10 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 16,800 บาท

นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซี ฮ่องเต้เป็นครั้งแรกกำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เมืองโบราณกวนตู้ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 8 -10 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 2 คืน)

เริ่มที่ 7,950 บาท

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคนแคระ เป็นหมู่บ้านชนบท ห่างจากเมืองคุณหมิงประมาณ 40กม. การสร้างหมู่บ้านนี้เพื่อให้พวกเขาอาศัยอยู่รวมกัน ชื่อว่า DWART EMPIRE

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เขาซีซาน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 10 คนขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 8,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ คุนหมิงเมืองหลวง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก ถ้ำจิ่วเซียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 13,500 บาท

นำท่านชม สินค้า พื้นเมืองของชนเผ่า ต่างๆ ที่เมืองเก่าลี่เจียง โดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวกันมาก นอกจากสินค้าประเภทเครื่องใช้ แล้ว ยังมีร้านอาหาร มากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง 

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Snow World 5 วัน 3 คืน พักโรงแรม 5 ดาว เดินทางเดือนธันวาคม 58 โดยสายการบินไทย (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 26,900 บาท

นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน


ทัวร์ปักกิ่ง วังกู้กง กำแพงเมืองจีน ตลาดรัสเซีย 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวตั้งแต่ 10 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 9,450 บาท

นำท่านเที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญ ต่างๆ

พบกับ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปจอยทัวร์ใหม่เดือน เมษายน - พฤษภาคม 59 โดยสายการบิน การบินไทย ( Peak ) (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 27,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 รายมารวมกัน

พบกับทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่119..3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน เดินทาง เฟสหนึ่ง วันที่ 00 -00 เมย.,เฟสสอง วันที่ 00-00 เมย. , เฟสสาม วันที่ 00-00 พค. ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 2 คืน)

เริ่มที่ 13,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา เทรดแฟร์  เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่119...4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน เดินทางง เฟสหนึ่ง วันที่ 00 - 00 เมย.,เฟสสอง วันที่00 - 00 เมย., เฟสสาม วันที่ 00 - 00 พค. 59 ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 19,500 บาท

นำท่านสู่ กวางเจาแฟร์ 118 งานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของจีน ปัจจุบันเป็นงานแฟร์ที่ได้ความนิยมเป็นอันดับ 3 ของโลก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2500

ทัวร์กวางเจา เสากวน ภูเขาตันเซียะ ล่องเรือแม่น้ำจิ่นเจียง 4วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 10 คน ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 12,950 บาท

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาตันเซี๊ยะ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียง อันดับหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง

ทัวร์กุ้ยหลิน จิงจุงซาน หยางซั่ว ล่องเรือแม่น้ำหลีเจีย 6 วัน 5 คืน บิน China Southern Airline ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 9,500 บาท

นำท่านเดินทางสู่ เขาเหยาซาน ที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ชานเมืองกุ้ยหลินเพื่อ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาความสูงประมาณหนึ่งพันสองร้อยฟิตที่ซึ่งอากาศหนาวเย็นตลอดปี

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 10 คน ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 16,000 บาท

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซีสถานที่สำคัญที่สุดของเมือง ซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987