ทัวร์จีน ราคาพิเศษ

การบริการ

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน...มีตั๋วแล้วจัดทัวร์ให้ ... แต่ถ้ายังไม่มีจองให้ไม่คิดค่าบริการ

  • เราเป็น แลนด์ ติดต่อกับบริษัทในประเทศจีน โดยตรง
  • จัดเป็นแบบกรุ๊ปส่วนตัว Private Tour เดินทางตั้งแต่ 8 -10 คน
  • เส้นทางที่มีลูกค้าเดินทางประจำ คุนหมิง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซีอาน จางเจียเจี้ย ฉงชิ่ง กุ้ยหลิน กวางเจาเทรดแฟร์ สิบสองปันนา
  • ราคาเสนอเข้าร้านรัฐบาล 3 - 4 ร้าน ( ปกติ 6-7 ร้าน )
  • อาหารอัพเกรด 40-50 หยวน ( ปกติ 25-30 หยวน )
  • ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + บางแห่ง 5 ดาว
  • รถรับส่งให้บริการจัดขนาดตามจำนวนลูกค้า สภาพใหม่
  • ไกด์ เป็นคนจีนแต่สื่อสารด้วยภาษาไทย

รายการทัวร์/แพ็คเกจ

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืนเดือนธันวาคม 59 บินไทยแอร์ เอเชียร์ (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 16,900 บาท

ลอดผ่านประตูมังกรหลงเหมิน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล

 

ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย ฉางซา ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน เดือนธันวาคม 59 บิน ไทยสไมล์ (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 22,900 บาท

นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน มีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที เป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟ่งหวง แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน เดือน ธันวาคม 59 บิน ไทยสไมล์ (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 22,900 บาท

ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองโบราณเฟิ่งหวง ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณ 

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 10 คน วันนี้ - ธันวาคม 58 บินตรงฉางซาด้วยแอร์เอเซีย พัก 4 ดาว ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 14,200 บาท

นำท่านชม  ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน เหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

ทัวร์จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 คนขึ้นไป พัก 4 ดาว วันนี้ - พฤษภาคม 59 โดยสายการบินแอร์เอเซีย ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 16,250 บาท

นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน (นำท่านนั่งกระเช้าขึ้น) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 59 ไม่เข้าร้านรัฐบาล บินไทยสไมล์ (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 25,900 บาท

ความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลักที่เขาเป่าติ่งซาน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 527.83 เมตร

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน เดือน สิงหาคม 59 บินไชน่าอีสเทิร์น MU (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 27,900 บาท

ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ 

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน เดือนตุลาคม 59 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 20,900 บาท

 เขางวงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างยืนดูดน้ำอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียง

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง เฉินตู หลวงพ่อโตเล่อซาน 7 วัน 5 คืน เดือน ตุลาคม 59 บินนกสกู๊ต XW (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 22,900 บาท

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ 

ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น กวางเจา 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแด่ 10 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 9,500 บาท

เขางวงช้าง  สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 59 บินการบินไทย (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 22,900 บาท

ชม  IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว 

ทัวร์จีนคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน เดือนธันวาคม 59 บินการบินไทย (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 27,900 บาท

เจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าลี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้า เริ่มก่อสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง

 

ทัวร์ฉงชิ่ง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 คน พัก 4 ดาว ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 16,400 บาท

การเดินทางทริปนี้ จะให้ท่านได้พบกับความมหัสจรรย์ของการแกะสลักหน้าผาอันเป้นมรดกโลกว่ามีความสวยงามเพียงใดพร้อมนสั่งเรือชมความงามสองฝั่งในแม่น้ำแยงซีเกียงยามค่ำคืน

ทัวร์สิบสองปันนา ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาน เชียงรุ้ง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 10 คน (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 8,200 บาท

นำท่านเดินทางสู่สวนป่าดงดิบ  ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว ตึกSWFC100 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 8-10 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 16,800 บาท

นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซี ฮ่องเต้เป็นครั้งแรกกำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เมืองโบราณกวนตู้ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 8 -10 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 2 คืน)

เริ่มที่ 7,950 บาท

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคนแคระ เป็นหมู่บ้านชนบท ห่างจากเมืองคุณหมิงประมาณ 40กม. การสร้างหมู่บ้านนี้เพื่อให้พวกเขาอาศัยอยู่รวมกัน ชื่อว่า DWART EMPIRE

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เขาซีซาน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 10 คนขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 8,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ คุนหมิงเมืองหลวง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก ถ้ำจิ่วเซียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 13,500 บาท

นำท่านชม สินค้า พื้นเมืองของชนเผ่า ต่างๆ ที่เมืองเก่าลี่เจียง โดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวกันมาก นอกจากสินค้าประเภทเครื่องใช้ แล้ว ยังมีร้านอาหาร มากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง 

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน เดือนธันวาคม 59 บินแอร์เอเชีย FD (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 29,900 บาท

ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ 

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน บุฟเฟต์โกลเด้นจากัว 5 วัน 4 คืน เดือนธันวาคม 59 การบินไทย (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 25,900 บาท

 จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ภูเขาเซียงซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 59 บินแอร์ไชน่า CA (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 19,900 บาท

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน


ทัวร์ปักกิ่ง วังกู้กง กำแพงเมืองจีน ตลาดรัสเซีย 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวตั้งแต่ 10 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 9,450 บาท

นำท่านเที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญ ต่างๆ

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เดือนธันวาคม 59 บินแอร์เอเชีย FD (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 17,900 บาท

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ 

ทัวร์กุ้ยหลิน จิงจุงซาน หยางซั่ว ล่องเรือแม่น้ำหลีเจีย 6 วัน 5 คืน บิน China Southern Airline ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 11,000 บาท

กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเหยาซาน จุดชมวิวสูงที่สุดชานเมืองกุ้ยหลิน อากาศหนาวเย็นตลอดปี

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ 5 วัน 4 คืน เดินทางตั้งแต่ 10 คน ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 16,000 บาท

พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซีสถานที่สำคัญที่สุดของเมือง ซีอาน มรดกทางวัฒนธรรมของโลก