ทัวร์เกาหลี SPRING KOREA IN APRIL 5 วัน 3 คืน เดือนมีนาคม 57 บิน บิสสิเนสแอร์ ( Dream )

 • Photo 522_1
 • Photo 522_2
 • Photo 522_3
 • Photo 522_4
 • Photo 522_5
 • Photo 522_6
 • Photo 522_7
 • Photo 522_8

ไฮไลท์ทริป

การเดินทางโดยสังเขป 
* วันแรก
เดินทางในเวลากลางคืน ถึงอินชอนช่วงเช้า
* วันที่สอง
  ผ่านตรวจ ตม. เดินทางต่อเกาะนามิ บ่ายชมอุทยานโซรัคซานไหว้พระที่วัดนักซานซาและวัดชินฮันซา   
* วันที่สาม
หลังอาหารเช้า เดินทางชม เท็ดดี้ แบร์ ฟาร์ม เข้าฝึกที่โรงเรียนกิมจิ ช่วงบ่ายสนุกสุดเหวี่ยงที่ เอเวอร์แลนด์ โซล และอิสระช้อปที่ตลาดทงแดมุน     
* วันที่สี่ ชมพระราชวังเคียงบ๊อค ศูนย์โสม คลองซองเกซอน ทานอาหารกลางวัน นำขึ้น Seoul Tower  พร้อมแวะช้อป DUTY FREEก่อนชมโชว์ ส่งท้ายสบายๆที่เมียงดง     
* วันที่ห้า
สบายๆกับร้านสมุนไพร อเมทิสและส่งท้ายละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ก่อนกลับคืนสู่สุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 5 วัน/3 คืน เริ่ม 31,900 บาท

ตารางเทียบราคา

กำหนดวันเดินทางเดือน มีนาคม 57ราคา : คน
วันที่ 12 - 16 31,900.-
พักเดี่ยว 5,900.-

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
ช่วงค่ำ 21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F ประตูทางเข้า 3 BUSINESS AIR(8B)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
วันที่สองอินชอน - เกาะนามิ – โซรัคซาน-วัดนักซานซา-วัดชินฮันซา (-/L/D)
ช่วงเช้า 0010 บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
0730 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับทุกท่าน..นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ...
นำท่านลงเรือ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที ชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประหนี่งดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว หรือจะเลือกขี่จักรยาน ชมวิวเหมือนฉากในละครก็ได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเช่าจักรยาน ประมาณ 3,000 วอนต่อคัน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บริการ ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ ของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหล่ำ ต้นกระเทียม ตกหรือข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกล้หมด จะนำข้าวสวยและสาหร่าย แห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อย และน้ำซุป)
ช่วงบ่าย ได้เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานโซรัคซาน หรือ สวิสเซอร์ แลนด์เกาหลี ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ซึ่ง ประกอบด้วย โอซอรัก เนซอรัก และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงให้ท่านได้ชมความงามและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ระหว่างทางชมซากุระแห่งเกาหลีทั่วทั้งเขา
หมายเหตุ : ฤดูใบไม้ผลิช่วงที่งดงามที่สุด จะอยู่ในช่วงกลางเดือนเมษายน นักท่องเที่ยวจะชอบเดินทางกันในช่วงนี้ เพื่อชมความงามของใบไม้และดอกไม้ต่างๆ แต่ทั้งนี้การผลิบานของต้นไม้และดอกไม้จะขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ และ ช่วงที่เดินทาง ว่ามีการผลิบานมากน้อยเท่าไหร่ ซึ่งทางบริษัททัวร์ไม่สามารถการันตีการผลิบานของต้นไม้ได้ว่าจะผลิบานกี่ เปอร์เซ็นต์
นำท่านสู่ “วัดนักซาน” วัดเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์มหึมาซึ่งประทับยืนเด่นเป็นสง่า หันหน้าสู่ทะเลตะวันออก เพื่อปกป้องชาวเกาหลีตามความเชื่อแต่โบราณชมวิวที่ ศาลาอุยซางแด ซึ่งชาวเกาหลีนิยมมาชมแสงแรกของปีในวันขึ้นปีใหม่ที่ศาลาแห่งนี้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค ชมความงามของขุนเขาเข้าสู่เขต “วัดชินฮันซา” วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า ไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ก่อนจะผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพรสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครอง
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู) นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก Sorak Hanwha or I Park Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามเท็ดดี้ แบร์ ฟาร์ม-โรงเรียนกิมจิ-เอเวอร์แลนด์ โซล-ตลาดทงแดมุน (B/L/D)
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือภัตตาคาร
จากนั้นนำสู่ ฟาร์มตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ (teddy bear farm) ฟาร์มตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ตั้งอยู่ในเมืองซอกโช เมืองเล็กๆ ที่น่ารักทางทิศตะวันออกของกรุงโซล ฟาร์มเท็ดดี้แห่งนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆ ซึ่งภายในคือแกลเลอรี่ที่เลียนแบบวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองซอก โชผ่านตุ๊กตาหมีในอิริยาบถต่างๆ เช่น หมีเท็ดดี้เล่นสกีบนภูเขา เท็ดดี้เล่นกอล์ฟ เท็ดดี้ขี่เรือจากหมู่บ้านเพื่อไปยังตัวเมือง เท็ดดี้ทำการประมงปลาหมึก เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่มาเยือนฟาร์มแห่งนี้ยังสามารถซื้อตุ๊กตาหมีที่ร้านขายสินค้า ที่ระลึกได้ด้วย แถมยังมีโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับแฟนๆ ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ด้วย
จากนั้นนำท่านสู่ Kimji School หรือ สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันกิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหารและ ป้องกันโรค ให้ท่านได้ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง และสามารถนำกลับมาเป็นของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้ เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุป
สาหร่าย รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย พื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย)
ช่วงบ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ชมความน่ารักของหมีต่างๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขา เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิด พร้อมทั้งบรรยากาศสบายๆๆ กับฤดูใบไม้ผลิ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ พุลโกกิ หมูเกาหลีหมักจนได้ที่ผัดคลุกเคล้ากับผักกะหล่ำและต้นหอมเกาหลี รสชาติออกหวานกลมกล่อม รับประทานกับข้าวสวย และเครื่องเคียงชนิดต่างๆ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่ สุดในเอเชีย ทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลาก หลายประเภทได้ที่นี้อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง 
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ..ที่พัก Hotel Haedamchae or Hotel Maru หรือเทียบเท่า
วันที่สี่บลูเฮ้าส์-พระราชวังเคียงบ็อค – ศูนย์โสม - Seoul Tower – ชองเกซอน – DUTY FREE- ชมโชว์-เมียงดง (B/L/D)
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือภัตตาคาร
นำชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ ซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล 
จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง 
จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่ง เดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง 
นำท่านชม Cosmatic Gallery ซึ่งมีเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังๆของเกาหลีมากมายให้ท่านเลือกซื้อ จากนั้นท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ เมนูไก่ตุ๋นโสม
ช่วงบ่าย บ่าย นำท่านพบกับผลิตใหม่ล่าสุด น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine )ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น
จากนั้น นำท่านตามรอยหนังไทย สไตล์เกาหลี เขานัมซัน เป็นที่ตั้ง Seoul Tower พิเศษ!!มอบกุญแจคู่รัก ให้กับทุกคู่ นำไปคล้อง “ซี่งเชื่อกันว่าถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รักคู่นั้นจะไม่มีใครมาพรากจากกันได้ชั่วนิรันดร์” อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับธรรมชาติ หรือช้อปปิ้งตุ๊กตา Teddy Bear ที่น่ารัก (ไม่รวมค่าลิฟต์)
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
มีเวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บริการ อาหารสุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+อาหารนานาชาติ
ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทานอย่างจุใจ  พิเศษ+++
ได้เวลานำทุกท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW สุดยอดการแสดงที่ผสมผสมศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากรรม กับ
ศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก
ที่พัก Hotel Haedamchae or Hotel Maru หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าHERB SHOP - AMETHYST – ชมซากุระ - ร้านค้าสนามบิน – ประเทศไทย (B/L/-)
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคา
นำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร(Korea Herb Shop)ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมฯลฯเมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้นซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่าน เอง 
ได้เวลานำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหูและสร้อย...
. พิเศษ!! นำท่านชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยูอิโดะ (Yeouido’s Streets) ถนนซากุระแห่งกรุงโซล มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ ท่านจะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค ในยามเย็นถนนสายนี้ก็จะยิ่งคึกคัก มีกิจกรรมรื่นเริงหลากหลาย และมีดวงไฟประดับประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม (กรุณาสอบถามช่วงเวลาที่ดอกซากุระบาน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ
ค่ำ 1700 ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดย BUSINESS AIR เที่ยวบินที่ 8B 867
2100 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ราคาทัวร์รวม
ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
หัวหน้าทัวร์ และหรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator ที่เกาหลี ผู้ชำนาญเส้นทาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 • ราคานี้ไม่รวม
  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
  Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,200 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ประมาณ 20 USD หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป)
ข้อควรสังเกตุ
 • 1.PASSPORT ของท่านควรมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
 • 2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง กรณีคณะเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน
 • 3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะ หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้
 • 5.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมดและไม่รับผิดชอบ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
 • 6.ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่สามารถนำตั๋วมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • 7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ กรณีที่ท่านแยกตัวออกจากคณะในช่วงใดช่วงหนึ่งไม่สามารถคืนเงินค่าบริการส่วนนั้นได้
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
 • เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
 • เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลง ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00