แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน พักที่ เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

 • Photo 145_1
 • Photo 145_2
 • Photo 145_3
 • Photo 145_4
 • Photo 145_5
 • Photo 145_6
 • Photo 145_7
 • Photo 145_8

ไฮไลท์ทริป

 • ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด
 • อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม
 • ชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 3 วัน/2 คืน เริ่ม 4,870 บาท

ตารางเทียบราคา

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืนราคา : คน
เดินทางตั้งแต่ 2 คน 4,870.-
ราคาเดินทางตรงวันที่ 31 ธค. 6,950.-

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ-ตราด-รีสอร์ท - ( เดินทางด้วยตัวท่านเอง)
เช้า 06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยตัวเอง
เที่ยง 12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปาบริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ...ต่อด้วยอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ ซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม
 ช่วงบ่าย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม. หรือ สนุกเกอร์ 1/2 ช.ม.
โปรดอย่าพลาด แวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ
วันที่สองรีสอร์ท-เกาะหยวก-รีสอร์ท
ช่วงเช้า 07.00 น. สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน(อาหารกล่อง)
ช่วงบ่าย กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
ยามเย็น 18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ...พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสด์
วันที่สามรีสอร์ท – พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ - วัดไผ่ล้อม - กรุงเทพฯ ( เดินทางเอง )
ช่วงเช้า 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับด้วยตัวเอง
09.00 น. ออกเดินทางจากรีสอร์ท ข้ามเรือเที่ยว 09.30 น
11.00 น. เดินทางถึง พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยพระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน ชมประติมากรรมที่แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติ และตอนแสดงธรรม โปรดบุคคลต่างๆซึ่งล้วนมีลักษณะที่สวยงาม (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
จากนั้นเดินทางไป วัดไผ่ล้อม นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก, ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพต้นไม้ประเภทบอนไซและดอกไม้แบบจีน, เรื่องทศชาติ และพุทธประวัติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)  
ช่วงบ่าย 13.00 น. แวะช้อปปิ้งซื้อของฝากก่อนกลับ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในโปรแกรม)
19.00 น. (โดยประมาณ) กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
ราคานี้รวม
 • เครื่องดื่มต้อนรับ 
 • ค่าที่พักห้องพักสุพีเรียร์บิวดิ้ง 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรมรวม 6 มื้อ
 • อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม.
 • ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด
 • ค่ากิจกรรมท่องเที่ยว 4 โปรแกรม
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ที่นี้มีสระว่ายน้ำหรือเปล่าคะ
สุนิสา วันที่: 04 ก.ย. 2558 11:42:40
ความคิดเห็นที่ 2

คุณ: สุนิสา  ครับ มีสระน้ำครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 04 ก.ย. 2558 12:46:33
* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00