แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

 • Photo 145_1
 • Photo 145_2
 • Photo 145_3
 • Photo 145_4
 • Photo 145_5
 • Photo 145_6
 • Photo 145_7
 • Photo 145_8
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกการ ท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด นับตั้งแต่ปี 2530 เรามีประสบการณ์เพียงพอที่จะหยิบยื่นความสุขให้แก่ท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสถานที่ตั้ง คือหาดไชยเชษฐ์ ซึ่งถือได้ ว่าเป็นหาดที่สวยที่สุด ที่มีศักยภาพเหนือกว่า น้ำทะเลใสสะอาด - หาดทรายขาวเป็นส่วนตัว ความลาดของหาดปลอดภัย เหมาะกับ การเล่นน้ำของทุกเพศทุกวัย
3 วัน/2 คืน 4,870 บาท

ตารางเทียบราคา

แพ็คเกจราคา : คน
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน 3,300
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน 4,870.-
แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน 6,950.-
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %,-  
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืนราคา : คน
เดินทางตรงวันที่ 31 ธค. 6,950.-
ชื่อ-สกุล:*
E-mail:*
โทรศัพท์:*
จำนวนวัน:   วัน
วันที่เดินทาง:
รายละเอียด:
รหัส :*
  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ-ตราด-รีสอร์ท - ( เดินทางด้วยตัวท่านเอง)
เช้า
06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยตัวเอง
เที่ยง 12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ...ต่อด้วยอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ ซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม
 ช่วงบ่าย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม. หรือ สนุกเกอร์ 1/2 ช.ม....*** โปรดอย่าพลาด แวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
.18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ
วันที่สองรีสอร์ท-เกาะหยวก-รีสอร์ท
ช่วงเช้า 07.00 น. สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน(อาหารกล่อง)
ช่วงบ่าย กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
ยามเย็น 18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ...พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสด์
วันที่สามรีสอร์ท – พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ - วัดไผ่ล้อม - กรุงเทพฯ ( เดินทางเอง )
ช่วงเช้า 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับด้วยตัวเอง
09.00 น. ออกเดินทางจากรีสอร์ท ข้ามเรือเที่ยว 09.30 น
11.00 น. เดินทางถึง พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยพระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน ชมประติมากรรมที่แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติ และตอนแสดงธรรม โปรดบุคคลต่างๆซึ่งล้วนมีลักษณะที่สวยงาม (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
จากนั้นเดินทางไป วัดไผ่ล้อม นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก, ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพต้นไม้ประเภทบอนไซและดอกไม้แบบจีน, เรื่องทศชาติ และพุทธประวัติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)  
ช่วงบ่าย 13.00 น. แวะช้อปปิ้งซื้อของฝากก่อนกลับ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในโปรแกรม)
19.00 น. (โดยประมาณ) กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
[เงื่อนไข]
 • อัตรานี้รวม

  - เครื่องดื่มต้อนรับ
  - ห้องพักสุพีเรียร์บิวดิ้ง 2 คืน
  - อาหารทุกมื้อตามโปรแกรมรวม 6 มื้อ
  - กิจกรรมท่องเที่ยว 4 โปรแกรม
ราคานี้ไม่รวม
 • * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %,-
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

 
ความคิดเห็น:*
ชื่อ :*
E-mail :
รหัส :*

แพ็คเกจอื่น ๆ