แพ็คเกจทัวร์ เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 3 วัน 2 คืน

 • Photo 145_1
 • Photo 145_2
 • Photo 145_3
 • Photo 145_4
 • Photo 145_5
 • Photo 145_6
 • Photo 145_7
 • Photo 145_8
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกการ ท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด นับตั้งแต่ปี 2530 เรามีประสบการณ์เพียงพอที่จะหยิบยื่นความสุขให้แก่ท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสถานที่ตั้ง คือหาดไชยเชษฐ์ ซึ่งถือได้ ว่าเป็นหาดที่สวยที่สุด ที่มีศักยภาพเหนือกว่า น้ำทะเลใสสะอาด - หาดทรายขาวเป็นส่วนตัว ความลาดของหาดปลอดภัย เหมาะกับ การเล่นน้ำของทุกเพศทุกวัย
3 วัน/2 คืน 4,870 บาท

ตารางเทียบราคา

แพ็คเกจราคา : คน
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน 3,300
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน 4,870.-
แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน 6,950.-
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %,-  
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืนราคา : คน
เดินทางตรงวันที่ 31 ธค. 6,950.-
ชื่อ-สกุล:*
E-mail:*
โทรศัพท์:*
จำนวนวัน:   วัน
วันที่เดินทาง:
รายละเอียด:
รหัส :*
  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ-ตราด-รีสอร์ท - ( เดินทางด้วยตัวท่านเอง)
06.30 06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยตัวเอง
เที่ยง 12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ ต่อด้วยอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ ซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม. หรือ สนุกเกอร์ 1/2 ช.ม.
ช่วงบ่าย *** โปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ
วันที่สองรีสอร์ท-เกาะหยวก-รีสอร์ท
ช่วงเช้า 07.00 น. สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน(อาหารกล่อง)
ช่วงบ่าย กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
ยามเย็น 18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ
พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสด์
วันที่สามรีสอร์ท – พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ - วัดไผ่ล้อม - กรุงเทพฯ ( เดินทางเอง )
ช่วงเช้า 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับด้วยตัวเอง
09.00 นง ออกเดินทางจากรีสอร์ท ข้ามเรือเที่ยว 09.30 น.
11.00 น. เดินทางถึง พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ ตั้ง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยพระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน ชมประติมากรรมที่แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติ และตอนแสดงธรรม โปรดบุคคลต่างๆซึ่งล้วนมีลักษณะที่สวยงาม (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
จากนั้นเดินทางไป วัดไผ่ล้อม นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก, ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพต้นไม้ประเภทบอนไซและดอกไม้แบบจีน, เรื่องทศชาติ และพุทธประวัติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 
ช่วงบ่าย 13.00 น. แวะช้อปปิ้งซื้อของฝากก่อนกลับ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในโปรแกรม)
19.00 น. (โดยประมาณ) กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
[เงื่อนไข]
 • อัตรานี้รวม

  - เครื่องดื่มต้อนรับ
  - ห้องพักสุพีเรียร์บิวดิ้ง 2 คืน
  - อาหารทุกมื้อตามโปรแกรมรวม 6 มื้อ
  - กิจกรรมท่องเที่ยว 4 โปรแกรม
ราคานี้ไม่รวม
 • * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %,-
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

 
ความคิดเห็น:*
ชื่อ :*
E-mail :
รหัส :*