คุนหมิงราคาพิเศษ

การบริการ

  • จัดกรุ๊ปเดินทางทั้งแบบกรุ๊ปส่วนตัวและกรุ๊ปจอยทัวร์
  • กรุ๊ปส่วนตัวเดินทางอย่างน้อย 8 -10 คน
  • รถบัสนำเที่ยวสภาพเยี่ยมพร้อมเดินทางตลอดเวลา
  • คนขับรถที่มีความชำนาญในเส้นทางท่องเที่ยว
  • โรงแรมที่พักใหม่ สะอาด บริการต้อนรับอบอุ่น
  • ที่พักทุกสถานที่อย่างน้อย 4 ดาวขึ้นไป
  • สถานที่ท่องเที่ยวครบทุกจุดพร้อมโชว์
  • อาหารอัพเกรดเป็น 40 -50 หยวน ปกติ 25 -30 หยวน (กรุ๊ปส่วนตัว)

รายการทัวร์/แพ็คเกจ

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เมืองโบราณกวนตู้ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 8 -10 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 2 คืน)

เริ่มที่ 7,950 บาท

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคนแคระ เป็นหมู่บ้านชนบท ห่างจากเมืองคุณหมิงประมาณ 40กม. การสร้างหมู่บ้านนี้เพื่อให้พวกเขาอาศัยอยู่รวมกัน ชื่อว่า DWART EMPIRE

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เขาซีซาน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 10 คนขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 3 คืน)

เริ่มที่ 8,900 บาท

นำท่านเดินทางสู่ คุนหมิงเมืองหลวง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก ถ้ำจิ่วเซียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 13,500 บาท

นำท่านชม สินค้า พื้นเมืองของชนเผ่า ต่างๆ ที่เมืองเก่าลี่เจียง โดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวกันมาก นอกจากสินค้าประเภทเครื่องใช้ แล้ว ยังมีร้านอาหาร มากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง