ทัวร์จีนคุนหมิง

ถูกอย่างไม่น่าเชื่อกับการเดินทางคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน พักโรงแรม 4 ดาว  กรุ๊ปส่วนตัว 10 คน เดินทางด้วยแอร์เอเซีย คลิก !!!

  • ภูเขาหิมะมังกรหยก   ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ย 4,000 เมตรเนื่องจากมียอดเขา 13 ยอดเรียงต่อกัน และปกคลุมด้วยหิมะ มีลักษณะคล้ายมังกร จึงถูกเรียกว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเมืองลี่เจียง และยังเป็นแหล่งที่พบพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่หลากหลาย บริเวณยอดของภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปได้ ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวเมืองลี่เจียงที่สวยงามและเป็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ตลอดทั้งปี

การให้บริการ

  • หากลูกค้ามีกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่  10 คน  ก็สามารกำหนดวันเดินทางเองได้แล้ว หรือจะทำการจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ โดยเฉพาะ แอร์เอเซีย  ตัวอย่าง ราคา ตั๋วเดือนมีนาคม กรุงเทพฯ - คุนหมิง ราคาอยู่ที่ 7,980.- เมื่อรวมเข้ากับค่าทัวร์ ประมาณ 12,900.- รวมเป็นค่าทัวร์ทั้งสิ้นเป็นเงิน  20,880.- บาท. / คน เท่านั้นเอง 
  • ต้องการรายละเอียดเพิ่ม ส่งรายการของท่านเข้ามาที่  info@atsiamtour.com  โทร 0-2538-8676  08-4088-7073  08-1682-862

รูปภาพทัวร์ทัวร์จีนคุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เมืองโบราณกวนตู้ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์ เดินทางตั้งแต่ 8 -10 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 2 คืน)

ราคา 7,950 บาท
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคนแคระ เป็นหมู่บ้านชนบท ห่างจากเมืองคุณหมิงประมาณ 40กม. การสร้างหมู่บ้านนี้เพื่อให้พวกเขาอาศัยอยู่รวมกัน ชื่อว่า DWART EMPIRE
ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เขาซีซาน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 10 คนขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 3 คืน)

ราคา 8,900 บาท
นำท่านเดินทางสู่ คุนหมิงเมืองหลวง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก ถ้ำจิ่วเซียง  5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) (พัก 4 คืน)

ราคา 13,500 บาท
นำท่านชม สินค้า พื้นเมืองของชนเผ่า ต่างๆ ที่เมืองเก่าลี่เจียง โดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวกันมาก นอกจากสินค้าประเภทเครื่องใช้ แล้ว ยังมีร้านอาหาร มากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง