ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย

ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ! กับการเดินทาง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทั้ง 5 วัน และ 6 วัน พักโรงแรม 4 ดาว  กรุ๊ปส่วนตัว 10 คน เดินทางด้วยแอร์เอเซีย , การบินไทย และไชน่าเซาท์เทิร์น แอร์ไลน์  !!!

จางเจียเจี้ย

  • จางเจียเจี้ย  เป็นเขตที่อุดมสมบูณร์ไปด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในอากาศ 1 คิวบิคเมตรมีค่าอ๊อกซิเจนอยู่ถึง 1 -1.2 แสนต่อหน่วย มีแม่น้ำที่ใสสะอาดอยู่ถึงสี่สายได้แก่  เซียงเจียง จือเจียง หยวนเจียง และหลีสุ่ย  มีพืชผักที่เป็นแหล่งอาหารที่ถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สิ่งหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่า จางเจียเจี้ยมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ก็คือปลาซาลามานเดอร์ สัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สืบเผ่าพันธ์มตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ที่ยังดำรงค์ชีวิตในทุกวันนี้ ความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ทำให้จางเจียเจี้ย ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ เป็นอันดับแรกของโลก

สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย

  • ภูเขาเทียนจื่อซาน  ความหมายแปลว่า ภูเขาจักรพรรดิ์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,250 เมตร โดยทั้งสามทิศ ตะวันออก ตะวันตก ทิศใต้ มีเทือกเขาโตรกผาและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์โอบล้อม ภูมืทัศน์เป็นแบบแท่งหินสลับซับซ้อนดั่งภูเขาวงกต
  • ภาพเขียนสิบลี้  เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติแท่งหินมีลักษณะแปลกตา ตั้งตระหง่านอยู่สองฝาก ความสวยงามถูกเปรียบเปรยให้เป็นดั่งภาพเขียนของจิตรกรซึ่งมีขนาดกว้างยาวถึงสิบลี้จึงได้ชื่อว่า ภาพเขียนสิบลี้ หรือหอศิลป์สิบลี้
  • คางคก หมายจันทร์  คือจินตนาการภูเขาที่ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบเป่าเฟิง ซึ่งความใสสะอาดของน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ใสเหมือนกระจกเงาทำให้เงาสะท้อนภูเขานั้นสวยงานอย่างยิ่ง
  • ถ้ำมังกรเหลือง หรืถ้ำหวงหลง เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย มีความยาวถึง 30 กิโลเมตร สามารถเข้าชมได้เพียง 4.5 กิโลเมตร ภายในถ้ำอากาศเย็นสบาย มีลำธารขนาดใหญ่เรือไฟฟ้าขนาดเล็กวิ่งสวนกันได้
  • ภูเขาเทียนเหมินซาน หรือภูเขาประตูสวรรค์ เป็นอีกหนึ่งในตัวแทนทิวทัศน์ที่น่าอัศจรรย์ของจางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในสี่ภูเขาที่สวยที่สุดของจีน และมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่สวยงามน่าสนใจ

 
การให้บริการ

  • หากลูกค้ามีกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่  10 คน ก็สามารกำหนดวันเดินทางเองได้แล้ว หรือจะทำการจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ โดยเฉพาะ แอร์เอเซีย ตัวอย่าง ราคา ตั๋วเดือนมีนาคม กรุงเทพฯ - ฉางซา ราคาอยู่ที่ 8,250.- เมื่อรวมเข้ากับค่าทัวร์ ประมาณ 11,850.- รวมเป็นค่าทัวร์ทั้งสิ้นเป็นเงิน  20,100.- บาท. / คนเท่านั้นเอง
  • ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม   ส่งรายการของท่านเข้ามาที่  info@atsiamtour.com  โทร 0-2933-4474  084-0887073 081-682-8625
ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา โชว์สุนัขจิ้งจอก 5 วัน 4 คืน เดินทางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 57  โดยสายการบิน THAI SMILE ( GO ) (พัก 4 คืน)

ราคา 23,900 บาท
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน เดือนตุลาคม 57 โดยแอร์เอเซีย ( TM ) (พัก 5 คืน)

ราคา 26,900 บาท
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหู หนาน เมืองโบราณ เฟิงหวงตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่านช่องแคบภูเขา
ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน เดือนตุลาคม 57 โดยการบินไทย ( GO ) (พัก 5 คืน)

ราคา 32,900 บาท
นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง โดยการล่องเรือชมบรรยากาศ และ บ้านเรือน สองฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง ชมสะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณ