ทัวร์จีนจางเจียเจี้ยราคาพิเศษ

การบริการ

  • จัดกรุ๊ปเดินทางทั้งแบบกรุ๊ปส่วนตัวและกรุ๊ปจอยทัวร์
  • กรุ๊ปส่วนตัวเดินทางอย่างน้อย 8 -10 คน
  • รถบัสนำเที่ยวสภาพเยี่ยมพร้อมเดินทางตลอดเวลา
  • คนขับรถที่มีความชำนาญในเส้นทางท่องเที่ยว
  • โรงแรมที่พักใหม่ สะอาด บริการต้อนรับอบอุ่น
  • ที่พักทุกจุดอย่างน้อย 4 ดาวขึ้นไป
  • สถานที่ท่องเที่ยวครบทุกจุดพร้อมโชว์
  • อาหารอัพเกรดเป็น 40 -50 หยวน ปกติ 25 -30 หยวน

รายการทัวร์/แพ็คเกจ

ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย ฉางซา ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน เดือนธันวาคม 59 บิน ไทยสไมล์ (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 22,900 บาท

นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน มีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที เป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟ่งหวง แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน เดือน ธันวาคม 59 บิน ไทยสไมล์ (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 22,900 บาท

ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองโบราณเฟิ่งหวง ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณ 

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 10 คน วันนี้ - ธันวาคม 58 บินตรงฉางซาด้วยแอร์เอเซีย พัก 4 ดาว ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

เริ่มที่ 14,200 บาท

นำท่านชม  ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน เหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

ทัวร์จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 คนขึ้นไป พัก 4 ดาว วันนี้ - พฤษภาคม 59 โดยสายการบินแอร์เอเซีย ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 5 คืน)

เริ่มที่ 16,250 บาท

นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน (นำท่านนั่งกระเช้าขึ้น) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร