ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย

ถูกอย่างไม่น่าเชื่อกับการเดินทาง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทั้ง 5 วันและ 6 วัน พักโรงแรม 4 ดาว กรุ๊ปส่วนตัว 10 คน 

  • จางเจียเจี้ย  เป็นเขตที่อุดมสมบูณร์ไปด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในอากาศ 1 คิวบิคเมตรมีค่าอ๊อกซิเจนอยู่ถึง 1 -1.2 แสนต่อหน่วย มีแม่น้ำที่ใสสะอาดอยู่ถึงสี่สายได้แก่ เซียงเจียง จือเจียง หยวนเจียง และหลีสุ่ย  มีพืชผักที่เป็นแหล่งอาหารที่ถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สิ่งหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่า จางเจียเจี้ยมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ก็คือปลาซาลามานเดอร์ สัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สืบเผ่าพันธ์มตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ที่ยังดำรงค์ชีวิตในทุกวันนี้ ความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ทำให้จางเจียเจี้ย ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ เป็นอันดับแรกของโลก

สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย

  • ภูเขาเทียนจื่อซาน  ความหมายแปลว่าภูเขาจักรพรรดิ์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,250 เมตร โดยทั้งสามทิศ ตะวันออก ตะวันตก ทิศใต้ มีเทือกเขาโตรกผาและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์โอบล้อม ภูมิทัศน์เป็นแบบแท่งหินสลับซับซ้อนดั่งภูเขาวงกต
  • ภาพเขียนสิบลี้  เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติแท่งหินมีลักษณะแปลกตา ตั้งตระหง่านอยู่สองฝาก ความสวยงามถูกเปรียบเปรยให้เป็นดั่งภาพเขียนของจิตรกรซึ่งมีขนาดกว้างยาวถึงสิบลี้จึงได้ชื่อว่า ภาพเขียนสิบลี้หรือหอศิลป์สิบลี้
  • คางคก หมายจันทร์  คือจินตนาการภูเขาที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเป่าเฟิง ซึ่งความใสสะอาดของน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ใสเหมือนกระจกเงาทำให้เงาสะท้อนภูเขานั้นสวยงานอย่างยิ่ง
  • ถ้ำมังกรเหลือง หรือถ้ำหวงหลงเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย มีความยาวถึง 30 กิโลเมตร สามารถเข้าชมได้เพียง 4.5 กิโลเมตร ภายในถ้ำอากาศเย็นสบาย มีลำธารขนาดใหญ่เรือไฟฟ้าขนาดเล็กวิ่งสวนกันได้
  • ภูเขาเทียนเหมินซาน หรือภูเขาประตูสวรรค์ เป็นอีกหนึ่งในตัวแทนทิวทัศน์ที่น่าอัศจรรย์ของจางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในสี่ภูเขาที่สวยที่สุดของจีน และมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่สวยงามน่าสนใจ

 
การให้บริการ

  • รับจัดกรุ๊ปส่วนเดินทางตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ( หากกรุ๊ปต่ำกว่า ราคาจะสูงขึ้น )ลูกค้ามีตัวแล้ว ทางเราจัดทัวร์ให้ ต้องการรายละเอียดเพิ่ม   ส่งรายการของท่านเข้ามาที่  info@atsiamtour.com  โทร 0-2538-8676  084-0887073 081-682-8625
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์พัก 4 ดาว ตั้งแต่ 10 คน วันนี้ - ตุลาคม 58 บินตรงฉางซาด้วยแอร์เอเซีย ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (พัก 4 คืน)

ราคา 14,200 บาท
นำท่านชม  ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน เหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
ทัวร์จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน เดินทางวันนี้-ตุลาคม 58 กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 10 คนขึ้นไป โดยสายการบินแอร์เอเซีย ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (พัก 5 คืน)

ราคา 16,250 บาท

นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน (นำท่านนั่งกระเช้าขึ้น) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร