ทัวร์จางเจียเจี้ย

ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ !!!  กับการเดินทาง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทั้ง 5 วัน และ 6 วัน พักโรงแรม 4 ดาว  กรุ๊ปส่วนตัว 10 คน เดินทางด้วยแอร์เอเซีย , การบินไทย และไชน่าเซาท์เทิร์น แอร์ไลน์  !!!! 

รายละเอียดเบื้องต้น...
หากลูกค้ามีกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่  10 คน ก็สามารกำหนดวันเดินทางเองได้แล้ว หรือจะทำการจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ โดยเฉพาะ แอร์เอเซีย ตัวอย่าง ราคา ตั๋วเดือนมีนาคม กรุงเทพฯ - ฉางซา ราคาอยู่ที่ 8,250.- เมื่อรวมเข้ากับค่าทัวร์ ประมาณ 11,850.- รวมเป็นค่าทัวร์ทั้งสิ้นเป็นเงิน  20,100.- บาท. / คนเท่านั้นเอง

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือส่งรายการของท่านเข้ามาที่  info@atsiamtour.com  โทร 0-2933-4474  083-9891776  081-682-8625

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน เดินทางเดือน เมษายน 57 บินการบินไทย (MIRA ) (พัก 4 คืน)

ราคา 26,999 บาท
นำท่านสู่อุทยานจางเจียเจี้ย โดยการเปลี่ยนนั่งรถรางไฟฟ้าผ่านชม ภาพวาดสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกันกว่า 200 ยอด
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน เดินทางเดือน มีนาคม 57 บินศรีลังกาแอร์ไลน์ ( PEAK ) (พัก 5 คืน)

ราคา 26,900 บาท
นำท่านเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ